Chính sách bảo mật HoangViettourist

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Hoàng Việt (“HoangViettourist” hoặc “chúng tôi”) sở hữu và điều hành trang web HoangViettourist.com. Chính Sách Quyền Riêng Tư này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý và bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) mà Quý vị (“Người dùng”) có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ của HoangViettourist được cung cấp thông qua trang web: HoangViettourist.com (“Trang Web”). Dữ Liệu Cá Nhân là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc sai, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà HoangViettourist có quyền truy cập. Các đề cập Trang Web được coi là bao gồm cả các trang phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web và ứng dụng di động của Trang Web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang Web, Quý vị đồng ý và chấp thuận việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này và/hoặc Điều Khoản Trang Web. Nếu Quý vị không đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư dưới đây, xin vui lòng ngay lập tức rời khỏi Trang Web này.

Tùy từng thời điểm, HoangViettourist có thể sửa đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư để phù hợp với những thay đổi về pháp luật, các thực tiễn thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, các tính năng của Trang Web, hoặc những tiến bộ về công nghệ. Nếu chúng tôi thực hiện các sửa đổi mà làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, thì những sửa đổi đó sẽ được đăng trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và ngày có hiệu lực sẽ được nêu ở ngay phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Vì vậy, Quý vị nên xem Chính Sách Quyền Riêng Tư này một cách định kỳ để được cập nhật về các chính sách và thực tiễn hiện hành của chúng tôi. HoangViettourist cũng sẽ đăng nổi bật những thay đổi quan trọng trước khi áp dụng các thay đổi. Nếu Quý vị không đồng tình với bất kỳ sửa đổi nào trong Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng không tiếp tục sử dụng Trang Web. Quý vị sẽ được xem như đã đồng ý với bất kỳ sự sửa đổi của Chính Sách Quyền Riêng Tư khi Quý vị sử dụng Trang Web sau ngày có hiệu lực của sửa đổi đó.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Các khoản thanh toán trực tuyến sẽ được xử lý bởi các đại lý Mạng lưới Quốc tế của chúng tôi. Quý khách chỉ đưa cho chúng tôi hoặc Đại lý hoặc website những thông tin chính xác, không gây nhầm lẫn và phải thông báo cho chúng tôi nếu có thay đổi.

Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng vì lí do bảo mật nên chúng tôi không công khai trực tiếp được. Tuy nhiên, quý khách có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên web. Tại đây, bạn sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã nhận và những sản phẩm đã gửi và chi tiết email, ngân hàng và bản tin mà bạn đặt theo dõi dài hạn. Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

2. Điều lệ khác về thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường, chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà chúng tôi cần bạn làm sẽ không được chuyển cho bên thứ ba. Việc cần thiết duy nhất là tiết lộ email của bạn nếu bạn muốn tham gia. Câu trả lời sẽ được lưu tách riêng với email của bạn.

3. Chúng tôi sử dụng thông tin của Quý vị như thế nào?

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị và các thông tin khác thu thập qua Trang Web, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, cho các mục đích sau:

Đăng ký, quản lý và/hoặc quản trị việc Quý vị sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web;

Đăng ký, quản lý và/hoặc quản trị việc Quý vị sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web;

Để liên hệ với Quý vị về những vấn đề liên quan đến việc Quý vị sử dụng và/hoặc truy cập Trang Web và các dịch vụ trên Trang Web, và bất cứ câu hỏi và/hoặc thắc mắc nào mà Quý vị đưa ra thông qua Trang Web hay bằng cách khác

Tùy chỉnh trải nghiệm của Quý vị khi sử dụng Trang Web

Đánh giá và cải thiện sự trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng

Công bố đánh giá của khách hàng, chẳng hạn như về Trang Web, các Đại lý Du Lịch, các Chuyến Bay hoặc Khách Sạn, ở định dạng kỹ thuật số và/hoặc dạng bản in cho việc truy cập công cộng

Để thực thi các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi

Để giải quyết các tranh chấp hoặc khiếu nại, thu tiền hay các khoản phí, hoặc khắc phục sự cố; và/hoặc cho các mục đích khác được thông báo cho Quý vị tại thời điểm thu thập

Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị và các thông tin khác được thu thập cho mục đích tiếp thị qua Mạng Truyền Thông Mạng Xã Hội bằng cách sử dụng kỹ thuật đồ thị trực tiếp và mở rộng (direct and open graph technology) và cho các mục đích tiếp thị kỹ thuật số và phương thức truyền thống như gửi bưu phẩm trực tiếp đến Quý vị và đăng bài về các sản phẩm mới, các chào bán đặc biệt hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng Quý vị có thể quan tâm. Xin lưu ý rằng Quý vị có thể từ chối bất kỳ tài liệu tiếp thị nào mà chúng tôi gửi cho Quý vị vào bất cứ lúc nào. Hãy làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký được nêu trong tài liệu tiếp thị của chúng tôi nếu Quý vị từ chối bất cứ tài liệu tiếp thị nào và chúng tôi sẽ tôn trọng mong muốn của Quý vị.

4. Chia Sẻ và Chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị sẽ/có thể được HoangViettourist tiết lộ cho các công ty liên kết của HoangViettourist. Tùy từng thời điểm, HoangViettourist (và/hoặc các công ty liên kết của chúng tôi) cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị với những nhà cung cấp, cung ứng hay đại lý dịch vụ bên thứ ba, cho một hoặc nhiều hơn các mục đích nêu trên. Dịch vụ của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ website, phân tích dữ liệu, tiếp thị, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ.

Trong một số trường hợp, khi Quý vị giao dịch trực tiếp với một bên thứ ba để tiếp nhận dịch vụ, hoặc khi Quý vị sử dụng Trang Web để đặt phòng khách sạn hoặc tiếp nhận sản phẩm hay dịch vụ khác, chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị cho khách sạn đó hoặc bên thứ ba khác đó.

Tùy thuộc vào vị trí của Quý vị, HoangViettourist, các công ty liên kết và các nhà cung cấp, nhà cung ứng hoặc đại lý dịch vụ bên thứ ba của HoangViettourist, cũng có thể chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị ra nước ngoài.

Xin lưu ý rằng HoangViettourist cũng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị trong các trường hợp sau đây:

Để đưa ra và phản biện chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào.

Để thực hiện lệnh của tòa án, quy trình pháp lý, các yêu cầu hợp pháp, các lệnh hoặc yêu cầu tương đương của các tổ chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Để điều tra gian lận hoặc sai trái khác theo yêu cầu hoặc cần thiết để tuân thủ bất kỳ luật áp dụng, hoặc để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Cho người mua liên quan đến bất kỳ việc mua bán, chuyển nhượng, hoặc chuyển giao toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc công ty chúng tôi.

Để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của HoangViettourist, Người Dùng Trang Web, hoặc bất kỳ người nào khác theo quyết định của HoangViettourist.

Và trong bất kỳ tình huống nào khác được pháp luật cho phép.

5. Chấp Thuận

Như đã nêu ở trên, bằng cách truy cập và sử dụng Trang Web, hoặc bằng cách đặt hàng từ Trang Web, hoặc bằng cách đăng ký hay sử dụng các dịch vụ trên Trang Web, hoặc bằng cách nhấn vào nút “Xác Nhận” hoặc cách tương đương khi tạo một tài khoản mới trên Trang Web, Quý vị:

Chấp thuận cho HoangViettourist và/hoặc các công ty liên kết của HoangViettourist thu nhập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị được đề cập ở trên cho các mục đích như đã mô tả ở trên, và

Chấp thuận cho HoangViettourist và/hoặc các công ty liên kết của HoangViettourist chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị cho các công ty liên kết của HoangViettourist khác đến nơi mà các công ty đó tọa lạc, và đến các nhà cung cấp, nhà cung ứng, hoặc đại lý dịch vụ bên thứ ba của HoangViettourist (hoặc các công ty liên kết của HoangViettourist) cho các mục đích như đã mô tả ở trên.

6. Rút Lại Chấp Thuận

Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của Quý vị đối với việc cho chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị bất cứ lúc nào, bằng cách gửi cho chúng tôi thông báo hợp lý. Nếu Quý vị muốn rút lại sự chấp thuận của Quý vị, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ được liệt kê dưới đây. Chúng tôi sẽ ngưng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị khi được thông báo, trừ khi luật pháp yêu cầu hoặc nếu chúng tôi có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp để duy trì Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị. Lưu ý rằng bằng cách rút sự chấp thuận của Quý vị đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp cho Quý vị các dịch vụ của chúng tôi và Quý vị đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Quý vị về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt các dịch vụ này.

7. Chính Sách Cookie

Một “cookie” là một tệp nhận diện chữ và số mà chúng tôi chuyển đến ổ đĩa cứng hoặc thẻ nhớ của Quý vị thông qua trình duyệt web khi Quý vị truy cập Trang Web của chúng tôi. Nó cho phép hệ thống của chúng tôi nhận ra Quý vị khi Quý vị truy cập trở lại Trang Web của chúng tôi và cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho Quý vị. Các thông tin được sử dụng để theo dõi việc sử dụng Trang Web bởi người truy cập và thu thập các báo cáo thống kê về hoạt động Trang Web. Để biết thêm thông tin về cookie xin vui lòng truy cập: www.aboutcookies.org hoặc www.allaboutcookies.org. Cookie cũng có thể được sử dụng để thu thập thông tin tổng hợp về các khu vực mà Trang Web của chúng tôi được truy cập thường xuyên nhất. Thông tin về lưu lượng này có thể được sử dụng để cải thiện nội dung Trang Web của chúng tôi và làm cho việc sử dụng của Quý vị dễ dàng hơn. Nếu Quý vị muốn từ chối cookie của chúng tôi, Quý vị có thể tùy chỉnh cấu hình trình duyệt của Quý vị. Tuy nhiên, một số tính năng Trang Web của chúng tôi có thể không hoạt động nếu Quý vị loại bỏ các tệp cookie khỏi trình duyệt của Quý vị. Nếu Quý vị không cho phép cookie, Quý vị có thể không có khả năng truy cập vào các chức năng hoặc tính năng quan trọng trên Trang Web này và Quý vị chỉ có thể sử dụng Trang Web một cách hạn chế.

8. Truy Cập Hoặc Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

Khi Quý vị cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị, hãy đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân đó là chính xác và đầy đủ. Nếu Quý vị tin rằng bất kỳ thông tin nào của Quý vị do chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát có sai sót hoặc thiếu sót, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của Quý vị trên Trang Web và chỉnh sửa thông tin. Ngoài ra, vui lòng cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị thông qua tài khoản của Quý vị một cách kịp thời khi có bất kỳ thay đổi nào.

Nếu Quý vị muốn chỉnh sửa lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi mà không thể thực hiện thông qua Trang Web của chúng tôi, hoặc truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi, hoặc như được quy định theo pháp luật hiện hành, xin vui lòng gửi yêu cầu của Quý vị đến địa chỉ liên lạc chi tiết của chúng tôi được liệt kê bên dưới. Chúng tôi có thể thu một khoản phí hợp lý cho việc truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân, cho mục đích thu hồi các chi phí phát sinh tương ứng với yêu cầu truy cập.

Để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của Quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của Quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện việc sửa đổi Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị. Chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng các yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị sớm nhất có thể, trừ khi có ngoại lệ áp dụng.

9. Bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân Của Quý vị

Chúng tôi bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi bằng cách duy trì các biện pháp an ninh hợp lý, bao gồm cả các quy trình về vật chất, kỹ thuật và tổ chức, để ngăn chặn việc truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, hủy bỏ một cách trái phép hoặc những rủi ro tương tự.

10. Liên Kết Đến Các Trang Web Khác

Trang Web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web được quan tâm khác. Tuy nhiên, khi Quý vị đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi Trang Web của chúng tôi, Quý vị nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với các trang web khác đó. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền riêng tư của những trang web đó và khuyến cáo Quý vị nên đọc các quy định về quyền riêng tư của mỗi trang web Quý vị truy cập, mà trang web này có thu thập thông tin cá nhân của Quý vị.

11. Đăng Ký và Thành Viên

Trang Web này cho phép Quý vị tạo một tài khoản Người Dùng bằng việc đăng ký thành viên, dựa trên các dữ liệu Quý vị cung cấp. Bằng cách cung cấp các dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản, Quý vị phải đảm bảo rằng:

Hơn nữa, Quý vị đồng ý rằng HoangViettourist không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi, Quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu trong trường hợp sự tổn thất hoặc thiệt hại đó là do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà Quý vị cung cấp. Sau khi đăng ký, Quý vị sẽ nhận được một mật khẩu và thông tin nhận dạng Người Dùng (“Tên Đăng Nhập”). Quý vị sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của mật khẩu và Tên Đăng Nhập, và Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Tên Đăng Nhập hoặc mật khẩu. Quý vị chỉ có thể sử dụng một Tên Đăng Nhập và mật khẩu tại một thời điểm và không được phép sử dụng nhiều hơn một Tên Đăng Nhập. Mật khẩu của Quý vị bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ cho việc sử dụng cá nhân của chính Quý vị, và Quý vị phải đồng ý giữ mật khẩu của Quý vị hoàn toàn bí mật. Quý vị đồng ý thông báo ngay lập tức cho HoangViettourist về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý vị hoặc bất kỳ sự vi phạm về an ninh nào. Để bảo mật tốt hơn, hãy đảm bảo rằng Quý vị đăng xuất hoặc thoát khỏi tài khoản của Quý vị sau mỗi lần sử dụng Trang Web này. Quý vị phải đồng ý rằng HoangViettourist sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà chúng tôi, Quý vị hoặc các bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc Quý vị không tuân thủ các điều khoản này.

12. Chuyển Giao Công Việc Kinh Doanh

Trong trường hợp có thay đổi về kiểm soát hay thay đổi quyền sở hữu của tất cả hay một phần công việc kinh doanh hoặc công ty của HoangViettourist bao gồm cả Trang Web, thì tất cả các Dữ Liệu Cá Nhân của Người Dùng có thể/sẽ là một phần của việc chuyển giao tài sản đó.

13. Phê Duyệt Các Thay Đổi Của Chính Sách Quyền Riêng Tư

Bằng cách sử dụng Trang Web hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp, Quý vị đồng ý với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị như được quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Hơn nữa, nếu Quý vị sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi bảo lưu quyền thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Quý vị theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Tùy từng thời điểm, HoangViettourist có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Như đã mô tả trong phần đầu của Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi sẽ hiển thị những thay đổi như vậy trên Trang Web này để thông báo cho Quý vị.

14. Thứ Tự Ưu Tiên

Nếu Quý vị đã đồng ý với Điều Khoản Trang Web của chúng tôi, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều Khoản Trang Web và Chính Sách Quyền Riêng Tư này, Điều Khoản Trang Web sẽ được ưu tiên áp dụng.

15. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến Chính Sách Quyền Riêng Tư, xin vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết sau đây: info@hoangviettourist.com, hoặc nhân viên được HoangViettourist chỉ định bằng cách thông báo cho Quý vị thông qua các hình thức thư từ, hóa đơn, email hoặc Trang Web.

  • Quý vị đã bằng hoặc trên 18 tuổi
  • Thông tin về Quý vị là đúng và chính xác, hiện thời và đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu đăng ký trên Trang Web (“Dữ Liệu Đăng Ký”)
  • Quý vị sẽ cập nhật Dữ Liệu Đăng Ký này để bảo đảm Dữ Liệu Đăng Ký đúng, chính xác và đầy đủ.