Tour Mỹ 6N5D: NEWYORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON

Hoa Kỳ New York WaShington DC Philadelphia
6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0210