Tour Ninh Chữ 3N2D: Phan Rang – Vịnh Vĩnh Hy

Ninh Thuận Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0114