Tour Mỹ 15N14D: Du Lịch Mỹ Kết Hợp Thăm Thân Nhân

Hoa Kỳ New York WaShington DC Los Angeles Philadelphia Las Vegas
15 Ngày 14 Đêm
Phương tiện: Phương tiện di chuyển Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0206