Tour Sài Gòn 1/2N: Dinh Độc Lập – Nhà Thờ Đức Bà – Bưu Điện Thành Phố

Hồ Chí Minh
1/2 Ngày
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0289