Tour Sài Gòn 1 Ngày: Hồ Chí Minh – Địa Đạo Củ Chi

Củ Chi
Trong Ngày
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0286