Tour Trung Quốc 4N3D: Bắc Kinh – Vạn Lý Trường Thành

Trung Quốc Bắc Kinh
4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0188