Tour Trung Quốc 5N4D: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Cây Cầu Kính

Trung Quốc Trương Gia Giới Phượng Hoàng Cổ Trấn
5 NGÀY 4 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0169