Tour Trung Quốc 6N5D: Trung QR Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

Trung Quốc Trương Gia Giới
6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0164