Tour Trung Quốc 6N5Đ: Trương Gia Giới – Đại Hiệp Cốc Phượng Hoàng Cổ Trấn

Trung Quốc
6 Ngày 5 Đêm
Phương tiện: Phương tiện di chuyển Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0282