Tour Trung Quốc 7N6D: Bắc Kinh – Thượng Hải – Hàn Châu – Tô Châu

Thượng Hải Bắc Kinh Tô Châu
7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0180