Tour Miền Tây 4N3D: Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ

Châu Đốc Cần Thơ Kiên Giang Hà Tiên
4 ngày 3 đêm
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0034