Tour Miền Bắc 7N6D: Hà Nội – Hà Giang – Đồng Văn – Tân Trào – Ba Bể – Cao Bằng

Hà Giang Huyện Đồng Văn Tuyên Quang Hà Nội
7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0071