Tour Miền Tây 4N3D: Châu Đốc – Trà Sư – Hà Tiên – Cần Thơ

An Giang Vĩnh Long Kiên Giang Cần Thơ Châu Đốc Hà Tiên
4 Ngày 3 Đêm
Phương tiện: Phương tiện di chuyển
Mã Tour: HVTO0096